top of page
Vyhledat

Úspěšná kauza: Zrušení zamítavého stavebního povolení

V rámci stavebního řízení se k záměru stavby vyjadřuje i orgán ochrany přírody a krajiny.


V případě našeho klienta, který měl záměr vybudovat sídlo pro svou společnost, tento orgán vydal zamítavé stanovisko, a proto žádost klienta o vydání stavebního povolení byla zamítnuta.


My jsme toto rozhodnutí úspěšně napadli a docílili jsme toho, že stanovisko orgánu ochrany přírody bylo zrušeno a bylo naopak vydáno kladné stanovisko a tímto se záměr klienta pro výstavbu může realizovat.
Comentarios


bottom of page