top of page
Vyhledat

Úspěšné zastupování při újmě na zdraví způsobenou dopravní nehodou

Advokát Schwarz úspěšně zastupoval klientku, která byla sražena na přechodu pro chodce, přičemž v rámci soudního jednání klientka obdržela 21.250,- Kč na bolestném a 200.000,- Kč za stížení společenského uplatnění za způsobenou posttraumatickou stresovou poruchu lehčího charakteru.


Kromě toho klientka obdržela peněžitou náhradu za zničené oblečení a propadlé letenky a veškeré náklady na léky, krémy, vitamíny atd.


Víte o tom, že v takových případech máte nárok i


(i) ušlý zisk nebo získat od pojišťovny škůdce i

(ii) náklady, které vynaložila třetí osoba v souvislosti s péči o zdraví poškozeného?
Comments


bottom of page