Máte dotaz, zájem o schůzku nebo poskytnutí právních služeb? Neváhejte se na nás obrátit na níže uvedené kontaktní údaje. 

Individuální a diskrétní přístup je pro nás základním kamenem spolupráce. 
Volodymyr Schwarz
 
advokát
_________________________

schwarz@fmadvokati.com

+ 420 721 251 892

__________________________________

 

"Pro mé klienty se vždy snažím udělat maximum, a to nejen po právní stránce, ale i  pro jejich komfort a pohodlí."

 

Vystudoval jsem Právnickou fakultu UK v Praze, kde jsem získal i titul doktora práv.

 

V rámci studií jsem rovněž absolvoval studijní pobyt na Petrohradské státní univerzitě a pracovní pobyt v USA. 

V rámci běžné advokátní praxe se obvykle věnuji a specializuji na agendu související s nemovitými věcmi, obchodními korporacemi  a zastupováním klientů před soudy. 

Rovněž se díky dobrým komunikačním a vyjednávacím schopnostem úspěšně věnuji zastupování klientů při vyjednávání podmínek smluv nebo narovnání sporných práv a povinností. 

 

Zaměřuji se také na náhradu újmy na zdraví a obhajobu v trestním řízení. 

Jsem životní optimista, mám rád fotbal, dobré jídlo a vždy dokážu  ocenit trefný smysl pro humor. 

Právní služby poskytuji i v angličtině a ruštině. 

V případě zájmu o schůzku mě obvykle můžete zastihnout ve

 

Frýdku-Místku, Ostravě nebo v Praze. 

Lucia Šoralová
 
advokátka
_________________________

soralova@ak-soralova.cz

+420 732 958 188

______________________________

 

"Mým cílem je maximální ochrana a spokojenost klienta."

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 

Během vysokoškolských studií jsem absolvovala stáž na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a rovněž dva semestry na Manchester Metropolitan University ve Spojeném království.

V rámci koncipientského působení jsem prohloubila své znalosti v různých oblastech platného právního řádu České republiky a rozmanitou generální praxi jsem zúročila při složení advokátních zkoušek v únoru 2016, od této doby působím jako samostatný advokát.

 

V rámci generální praxe se věnuji a zaměřuji na právo nemovitostí, právo občanské včetně práva rodinného, právo obchodní, právo pracovní, pobytovou problematiku cizinců, spornou agendu včetně vymáhání pohledávek, exekuční a insolvenční řízení a dále smluvní agendu.

 

Právní služby poskytuji v jazyce českém, anglickém a slovenském.

 

V případě zájmu o schůzku mě obvykle můžete zastihnout v Praze.

Jan Medek
 
advokát
_________________________

ak.medek@gmail.com

+420 722 906 040

__________________________________

 

„Klientovi poskytuji mé služby tak, jako by šlo o mou vlastní věc.“

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Mým cílem je podat klientovi úplný obraz o jím řešené záležitosti a poskytnout mu především praktické a komfortní řešení.

Praxe mě přesvědčila, že je každý případ jedinečný a vyžaduje individuální přístup.

 

Proto takto přistupuji i v rámci osobní i profesní roviny jak ke klientům, tak i k jejich životním situacím, kvůli kterým si mě vyhledají. 

Řeším případy zejména z oblasti občanského, pracovního, rodinného a trestního práva.

V rámci praxe nejčastěji zastupuji klienty v jednání s protistranou a před soudy při vymáhání, ochraně a spravedlivém uspořádání jejich práv.

 

Úspěšně se věnuji rovněž tvorbě a revizi různorodé smluvní dokumentace a obhajobě v trestním řízení.

 

V případě zájmu o schůzku mě zastihnete ve Frýdku-Místku.

Napiště nám / Contact us 

 

FM ADVOKÁTI

Frýdek-Místek

Ostrava

Praha