V čem jsme dobří?

Poskytujeme právní služby a právní poradenství v různých právních odvětvích. 

Poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

-  právo nemovitých věcí

-  obhajoba v trestním řízení 

-  právo obchodních společností (korporátní právo)

-  insolvenční právo 

-  náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

-  tvorba smluv

-  vymáhání pohledávek a exekuční právo

-  zastupování klientů před soudy a orgány veřejné moci

-  poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva (obce, kraje)

-  rovněž provádíme advokátní úschovu peněz a ověřování podpisů 

Mezi naše klienty patří: firmy, veřejnoprávní subjekty, OSVČ i soukromé fyzické osoby. 

Právní služby poskytujeme rovněž v angličtině a v ruštině. 

Naši běžnou agendou jsou např. následující činnosti:

Právo nemovitých věcí
Zastupování před soudy
Obhajoba v
trestním řízení 
Právo obchodních
společností
Tvorba a revize smluv
Pracovní právo
Insolvenční právo
Pohledávky a exekuce
Realitní kanceláře - komplexní servis
Náhrada nemajetkové újmy vč. dopravných nehod
Napiště nám / Contact us 

 

FM ADVOKÁTI

Frýdek-Místek

Ostrava

Praha